Waarom Brabant Living Lab

Waarom Brabant Living Lab

De provincie werkt samen met haar partners aan de toekomst van Brabant. Dat doen we aan de hand van maatschappelijke opgaven op het gebied van economie, arbeidsmarkt, landbouw, natuur, energie, mobiliteit en maatschappelijk initiatief.

We geloven dat als verschillende mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaring samen nadenken en experimenteren, er betere en meer vernieuwende antwoorden komen. Brabant Living Lab is hiervoor een uitgelezen proeftuin, waar we bovendien de mooiste en meest slimme innovaties uit de regio kunnen laten zien.

Brabant behoort tot dé top kennis- en innovatieregio’s van Europa. Deze positie willen we behouden en versterken. Alleen zo kunnen we succesvol aan de gezamenlijke uitdagingen van de toekomst werken.